email: info@nzconreal.cz  -  tel: +420 606 248 978  -  IČO: 02537010  -  DIČ: CZ02537010  -  bankovní spojení: 107-6576210227/0100  -  dat.schránka: ye9aket

Než začnu stavět...

NZ Con-Real s.r.o. než začnu podnikat logo Průkazy ENB


Služby

 • Výběr pozemku

 • Poskytneme vám kompletní servis při výběru pozemku. Nabízíme geodetické služby, dále zjištění existence sítí, věcná břemena na pozemku, hydrogeologický průzkum nebo radonové měření. Veškeré služby jsou prováděny specialisty v oboru. Služby výběru pozemku oceníte zejména při plánované výstavbě. Je vhodné prozkoumat pozemek před jeho koupí, například z pohledu věcných břemen nebo vedení sítí.

 • Návrh stavby

 • Návrhem stavby máme na mysli například dispoziční řešení, konstrukční řešení nebo zpracování studií. Nejčastějším postupem při návrhu stavby je informativní schůzka s klientem, kde poznáme jeho nároky a parametry. Dále zpracujeme studii, která splňuje předepsané hodnoty. Studie jsou vhodné pro konzultaci s úřady, zejména pokud má být stavba realizována v chráněné krajinné oblasti. Dalším krokem návrhu stavby je 3D vizualizace, která zobrazí veškeré detaily objektu, dispoziční řešení nebo styl fasády, popřípadě obkladu. 3D vizualizace nabízíme jak pro rodinné nebo bytové domy, tak pro bytové jednotky nebo průmyslové stavby. Výhodou takovýchto návrhů je rychlá úprava projektů a předcházíme tím komplikacím při realizaci. Do návrhu stavby zakomponujeme i energetické parametry, včetně posuzování konstrukcí a výběru vhodných materiálů.

 • Příprava projektu

 • Nabízíme služby pro zajištění kompletní legislativy a stavebního povolení. Stavby je nutné projednat dle zpracované studie s příslušnými úřady a dotčenými orgány. Zajišťujeme posouzení projektů nebo studií z hlediska BOZP, prašnosti, hlučnosti, oslunění, umístění stavby napojení na sítě nebo také dle hygienických požadavků pro užívání, například pokud objekt používáte pro obchodní účely. Součástí přípravy projektu je i posouzení z hlediska regulativů z důvodů umístění stavby například v chráněné krajinné oblasti, záplavové oblast, v oblasti s podmínkami ochrany životního prostředí atd.

 • Projektová činnost

 • V oblasti projektové činnosti nabízíme zpracování dokumentace, jak pro rekreační objekty rodinné domy, bytové domy, tak pro skladovací haly, provozovny, výrobny nebo výrobní linky. Dokumentace zajišťujeme kompletní včetně projektů vody, topení, kanalizace, stavební statiky, výpočtů potřeb tepla, elektroinstalace, požárně bezpečnostního řešení atd. Nedílnou součástí naší práce jsou architektonické návrhy interiérů a exteriérů renomovanými architekty pro danou oblast zájmu. Veškeré projektové dokumentace pro stavební povolení zpracováváme v rozšířeném rozsahu, tak aby je bylo možné použít při realizaci stavby. Dle požadavků vypracujeme i prováděcí projektovou dokumentaci. Dále nabízíme pasporty objektů, jak pro nesrovnalosti s katastrem nemovitostí, tak pro jiné sociální nebo ekonomické účely. Veškerou projektovou činnost nabízíme včetně zajištění stavební legislativy pro územní a stavební povolení, tedy včetně inženýrské činnosti.

 • Realizace stavby

 • Součástí nabídky našich služeb je i realizace stavby, od terénních úprav až technický dozor. Poskytujeme technické poradenství, při výběru materiálů, spolupráci při realizaci stavby a spolupráci před kolaudací stavby. Nabízíme vám veškeré řemeslné práce, od instalatérů topenářů, vodařů, po dodavatelé střech, oken, tepelných čerpadel nebo rekuperací. Vzhledem k znalosti trhu stavebních firem Vám vybereme vhodného dodavatele daných služeb nebo materiálů, které máme v interní databázi, a dlouhodobě s naší společností spolupracují.

 • Dřevostavby na klíč

 • Naše společnost nabízí výstavbu dřevostaveb na klíč. Nabízíme vám výběr z katalogů nebo individuální projekty, dle požadavků. Veškeré dřevostavby jsou vyráběné v renomované společnosti RD Rýmařov s. r. o. Výroba jednotlivých částí dřevostavby, probíhá ve výrobních halách. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové stěny, stropy, příčky a všechny další komponenty. Do obvodových stěn se zde usazují okna a dveře, je také připraveno zateplení a venkovní TMF omítky. Hotové konstrukční prvky se převáží na místo stavby, kde se pomocí jeřábu usazují na hotovou základovou desku. Díky takto předpřipraveným konstrukcím je montáž dřevostavby včetně všech řemeslných prací nejpozději do jednoho měsíce hotová.


Najdete nás:

NZ Con-Real s.r.o.

U Terezínské křižovatky 161
412 01, Litoměřice

areál společnosti
Gertabau s.r.o.
Zadat poptávku

nzconreal
konzultace
realizace než začnu stavět
stavět profesionální


© webdesign by NZ Con-Real s.r.o.

Než začnu stavět

Našim cílem je nabídnout a poskytovat komplexní služby a poradenství v oboru stavebnictví a stavební technologie. Chceme šetřit váš čas a starosti. S pomocí našeho profesionálního přístupu vám nabídneme to nejlepší řešení vašeho problému. Naše firma nabízí zprostředkování, poradenství, konzultace a kompletní stavební servis, včetně stavební legislativy a realizace, jak zděných objektů, tak dřevostaveb na klíč. Jsme připraveni vám pomoci s výběrem vhodných materiálů a technologií a navrhnout řešení, které vám bude nejvíce vyhovovat. Veškeré činnosti jsou prováděny specialisty s předepsanou odborností. Neváhejte nás kontaktovat, protože poradenství je u nás zcela zdarma.